Ψηφιακό Περιεχόμενο

Δημιουργήστε εκπαιδευτικά σενάρια αντλώντας οπτικοαουστικό υλικό από πλούσιες πηγές ανοικτού περιεχομένου στο διαδίκτυο: ελληνικές ψηφιακές βιβλιοθήκες, διαδικτυακές πολιτιστικές συλλογές, αποθετήρια και συνεργατικές εφαρμογές. Οι σύνδεσμοι οδηγούν σε ηλεκτρονικά βιβλία και ψηφιοποιημένες συλλογές του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Εφόσον έχετε εισέλθει με το λογαριασμό σας, μπορείτε να αντιγράψετε τον σύνδεσμο του εκάστοτε αποτελέσματος και να ενσωματώσετε το ηλεκτρονικό βιβλίο στο Εκπαιδευτικό Σενάριο με iframe.

cURL Error #:Could not resolve host: www.crowdcollekt.gr; Unknown error