Αγαθά και υπηρεσίες που προσφέρει η βιοποικιλότητα

Θεματική Ενότητα: 
Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον στην Ελλάδα
Τάξη: 
Α´ Γυμνασίου
Διάρκεια: 
Η διάρκεια του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σεναρίου υπολογίζεται στις 6.00 διδακτικές ώρες.

Κατακόρυφες καρτέλες