ΙΣΤΟΡΙΑ

Ονοματεπώνυμο / Ψευδώνυμο Συντάκτη: 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ
Θεματική Ενότητα: 
Αρχαία και Βυζαντινή Ιστορία και Πολιτισμός
Τάξη: 
Β´ Γενικού Λυκείου
Μάθημα: 
Διάρκεια: 
Η διάρκεια του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σεναρίου υπολογίζεται στις 8.00 διδακτικές ώρες.

Κατακόρυφες καρτέλες