Οι λίμνες της Ελλάδας

Ονοματεπώνυμο / Ψευδώνυμο Συντάκτη: 
Αγγελόπουλος Γεώργιος & Μπακοπούλου Ιωάννα
Θεματική Ενότητα: 
Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον στην Ελλάδα
Τάξη: 
Ε´ Δημοτικού
Διάρκεια: 
Η διάρκεια του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σεναρίου υπολογίζεται στις 3.00 διδακτικές ώρες.

Κατακόρυφες καρτέλες