Όταν ενώνονται μαζί…οι στίχοι και η μουσική!

Θεματική Ενότητα: 
Νεότερη Ελληνική Ιστορία και Πολιτισμός
Τάξη: 
ΣΤ´ Δημοτικού
Διάρκεια: 
Η διάρκεια του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σεναρίου υπολογίζεται στις 6.00 διδακτικές ώρες.

Κατακόρυφες καρτέλες