Τυχερά παιχνίδια και Μαθηματικά

Ονοματεπώνυμο / Ψευδώνυμο Συντάκτη: 
Αθανασία Γεωργακοπούλου
Θεματική Ενότητα: 
Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον στην Ελλάδα
Τάξη: 
Γ´ Γενικού Λυκείου
Διάρκεια: 
Η διάρκεια του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σεναρίου υπολογίζεται στις 3.00 διδακτικές ώρες.

Κατακόρυφες καρτέλες