Η ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΙΝΕΛΟ, ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ

Ονοματεπώνυμο / Ψευδώνυμο Συντάκτη: 
ΟΡΕΣΤΗΣ ΧΑΡΟΣ
Θεματική Ενότητα: 
Αρχαία και Βυζαντινή Ιστορία και Πολιτισμός
Τάξη: 
Β´ Γυμνασίου
Διάρκεια: 
Η διάρκεια του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σεναρίου υπολογίζεται στις 6.00 διδακτικές ώρες.

Κατακόρυφες καρτέλες