Μαθαίνω για το Αρχαίο Δράμα

Ονοματεπώνυμο / Ψευδώνυμο Συντάκτη: 
KonAl16
Θεματική Ενότητα: 
Αρχαία και Βυζαντινή Ιστορία και Πολιτισμός
Τάξη: 
Α´ Γυμνασίου
Διάρκεια: 
Η διάρκεια του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σεναρίου υπολογίζεται στις 4.00 διδακτικές ώρες.

Κατακόρυφες καρτέλες