Τα σύμβολα του έθνους: ο ελληνικός εθνικός ύμνος

Θεματική Ενότητα: 
Νεότερη Ελληνική Ιστορία και Πολιτισμός
Τάξη: 
Γ´ Γυμνασίου
Διάρκεια: 
Η διάρκεια του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σεναρίου υπολογίζεται στις 6.00 διδακτικές ώρες.

Κατακόρυφες καρτέλες