- Γνωστικό αντικείμενο: ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ –ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ -ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ- ΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης: Προσαρμογή για τους νέους).