«Η γη μου, το παρόν και το μέλλον μου;»

Ονοματεπώνυμο / Ψευδώνυμο Συντάκτη: 
Ολυμπία Λαμπάκη
Θεματική Ενότητα: 
Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον στην Ελλάδα
Τάξη: 
Γ´ Γυμνασίου
Διάρκεια: 
Η διάρκεια του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σεναρίου υπολογίζεται στις 6.00 διδακτικές ώρες.

Κατακόρυφες καρτέλες