Η φύση στην πόλη

Θεματική Ενότητα: 
Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον στην Ελλάδα
Τάξη: 
ΣΤ´ Δημοτικού
Μάθημα: 
Διάρκεια: 
Η διάρκεια του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σεναρίου υπολογίζεται στις 6.00 διδακτικές ώρες.

Κατακόρυφες καρτέλες