Η έντεχνη ελληνική μουσική στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα

Θεματική Ενότητα: 
Νεότερη Ελληνική Ιστορία και Πολιτισμός
Τάξη: 
Γ´ Γυμνασίου
Διάρκεια: 
Η διάρκεια του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σεναρίου υπολογίζεται στις 6.00 διδακτικές ώρες.

Κατακόρυφες καρτέλες